جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
گزارش تصویری؛ ششمین دو سالانه مجسمه های شهری تهران
یکشنبه 9 دی 1397

دفتر ایسنای دانشگاه هنر: ششمین دو سالانه مجسمه های شهری تهران با حضور هنرمندان عرصه مجسمه سازی در محل موسسه فرهنگی و هنری صبا برگزار شد.