جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
هنر انقلاب با هنر استعلایی پیوند دارد
وزیر ارشاد: انقلاب اسلامی در هنر اتفاقات بزرگی رقم زده است؛ انقلاب حضور زنان را در جامعه فعال‌تر و به عدالت جنسیتی کمک کرد.