جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
حاتمی کیا چهره هنر انقلاب در سال ۹۷
ابراهیم حاتمی کیا چهره هنر انقلاب در سال ۹۷ شد؛ در مراسمی که در حوزه هنری برگزار شد جایزه اش را دریافت کرد