جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
پرده برداری از سرنوشت مبهم یک عیدی
سرنوشت مبهم عیدی یک میلیاردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خانه سینما، ماجرایی که هنوز نقل محفل اهالی سینماست