جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
گردهمایی هنرمندان بسیجی
جمعی از اعضای بسیج هنرمندان همزمان با هفته هنر انقلاب اسلامی گرد هم جمع شدند.