جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
اختتامیه جشنواره شعر و داستان انقلاب
جشنواره شعر و داستان انقلاب با معرفی و شناسایی چهره‌های جوان می‌تواند حرکتی نو در این حوزه ایجاد کند