جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
جاری شدن سیل مهربانی از مقابل سینما آزادی
آیین سیل مهربانی با حضور جمعی از هنرمندان از سینما آزادی آغاز شد و تا ساعت 22 امشب ادامه دارد