جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
نمایش فیلم «غلامرضا تختی» برای کمک به سیل‌زدگان
گردهمایی ورزشکاران و هنرمندان برای کمک به هموطنان سیل‌زده با نمایش فیلم «غلامرضا تختی»، چهارشنبه ۲۸ فروردین در پردیس سینمایی بازار بزرگ ایران برگزار می‌شود