جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
هفته هنر انقلاب
جشن هنر انقلاب محفلی است برای استعدادهایی که هنرشان را با اعتقاداتشون گره می زنند