50 دانشگاه و پژوهشگاه ایرانی در جمع موثرترین‌های دنیا
سه شنبه 31 مرداد 1396 بازدید: 1148

50 دانشگاه و پژوهشگاه ایرانی در جمع موثرترین‌های دنیا

 

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با اشاره به وجود 5 دانشگاه کشور برای اولین‌بار در لیست دانشگاه‌های برتر دنیا گفت: اطلاعات پایگاه شاخص‌های اساسی علم آی.اس.آی (ISI-ESI) نشان می‌دهد که تعداد دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور به ۵۰ دانشگاه رسید.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر افزود: پایگاه شاخص‌های اساسی علم آی.اس.آی (ISI-ESI)  فهرست دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی برتر را هر دو ماه یکبار روزآمد می‌کند و به معرفی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا می‌پردازد.

دهقانی اظهار کرد: رشد کیفیت تولیدات علمی کشور مهمترین عامل افزایش تعداد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در جمع موثرترین‌ها است. رشد کیفیت تولیدات علمی یکی از مهمترین عوامل دستیابی به مرجعیت علمی به عنوان اولین بند از سیاست‌های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است.

سرپرست ISC گفت: دانشگاه‌های بین‌المللی امام خمینی (ره)، صنعت نفت، شهرکرد، مازندران و محقق اردبیلی برای اولین بار در فهرست دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

وی افزود: در خرداد ماه ۱۳۹۴ بررسی پایگاه شاخص‌های اساسی علم نشان داد که ۳۰ دانشگاه/پژوهشگاه از جمهوری اسلامی ایران در جمع دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند. در آبان ماه ۱۳۹۴ با رشد کیفیت تولیدات علمی در کشور تعداد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به ۳۳ مورد افزایش یافت. این رقم در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۳۵ رسید. در دی ماه ۱۳۹۵ بررسی برترین‌ها در ESI نشان داد که این رقم به ۴۳ مورد رسید. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ تعداد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به ۴۵ مورد رسید. در آخرین بررسی صورت گرفته مشخص شد که تعداد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به ۵۰ مورد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، در بین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور، ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی، ۴ پژوهشگاه، ۲۲ دانشگاه جامع، ۱۰ دانشگاه صنعتی و دو دانشگاه غیرمتمرکز در جمع موثرترین‌های دنیا قرار گرفتند.

در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، ایران، کرمان، بقیةالله (عج)، مازندران، زاهدان و کردستان در جمع موثرترین‌ها قرار گرفتند.

در بین پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، انستیتوپاستورایران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و جهاد دانشگاهی در بین مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

در بین دانشگاه‌های جامع، دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، اصفهان، رازی، گیلان، بوعلی سینا، کاشان، شهیدباهنرکرمان، ارومیه، سمنان، یزد، یاسوج، الزهرا (س)، خلیج فارس، شهرکرد، مازندران، بین‌المللی امام خمینی(ره) و محقق اردبیلی در بین موثرین‌های دنیا جای گرفتند.

در بین دانشگاه ‌های صنعتی کشور، دانشگاه امیرکبیر، شریف، علم و صنعت ایران، اصفهان، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، نوشیروانی بابل، شاهرود، سهند و شیراز با حفظ جایگاهشان در مقام دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا باقی ماندند و دانشگاه صنعت نفت در مجموع دانشگاه‌های برتر قرار گرفت.

در بین دانشگاه‌های غیرمتمرکز نیز دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور در جمع موثرترین های دنیا باقی ماندند.

نوع دانشگاه

نام دانشگاه

تعداد مدارک

تعداد استنادها

نسبت استناد به مقاله

رتبه تعداد مدارک

رتبه تعداد استنادها

رتبه نسبت استناد به مقاله

غیرمتمرکز

دانشگاه آزاد اسلامی

39038

212862

5.45

1

1

2

دانشگاه پیام نور

3371

21117

6.26

2

2

1

صنعتی

دانشگاه صنعتی شریف

12030

106536

8.86

2

1

1

دانشگاه امیرکبیر

12632

88163

6.98

1

2

5

دانشگاه صنعتی اصفهان

8997

79443

8.83

3

3

2

دانشگاه علم و صنعت ایران

8947

62057

6.94

4

4

6

خواجه نصیرالدین طوسی

4767

29455

6.18

5

5

8

صنعتی نوشیروانی بابل

2172

19056

8.77

6

6

3

دانشگاه صنعتی سهند

1570

9792

6.24

8

7

7

دانشگاه صنعتی شیراز

1211

9265

7.65

9

8

4

دانشگاه صنعتی شاهرود

1618

9185

5.68

7

9

10

دانشگاه صنعت نفت

1071

6154

5.75

10

10

9

جامع

دانشگاه تهران

21776

156329

7.18

1

1

10

دانشگاه تربیت مدرس

12324

96786

7.85

2

2

7

دانشگاه شیراز

8178

62546

7.65

3

3

8

دانشگاه تبریز

6454

47436

7.35

5

4

9

دانشگاه فرودسی مشهد

7670

44727

5.83

4

5

19

دانشگاه شهید بهشتی

6361

43983

6.91

6

6

11

دانشگاه رازی

3459

27364

7.91

8

7

6

دانشگاه بوعلی سینا

3177

27251

8.58

10

8

3

دانشگاه اصفهان

4321

25914

6

7

9

17

دانشگاه کاشان

2867

23819

8.31

11

10

4

دانشگاه گیلان

3398

19956

5.87

9

11

18

دانشگاه یاسوج

1520

16499

10.85

17

12

1

دانشگاه شهید باهنر کرمان

2656

15350

5.78

12

13

20

دانشگاه یزد

2194

14714

6.71

15

14

12

دانشگاه مازندران

2171

14248

6.56

16

15

13

دانشگاه سمنان

2315

14089

6.09

14

16

16

دانشگاه ارومیه

2502

11999

4.8

13

17

22

دانشگاه الزهرا (س)

1430

11525

8.06

18

18

5

دانشگاه خلیج فارس

987

9554

9.68

22

19

2

دانشگاه محقق اردبیلی

1319

8295

6.29

19

20

15

بین المللی امام خمینی(ره)

1100

7044

6.4

21

21

14

دانشگاه شهرکرد

1264

6849

5.42

20

22

21

پژوهشگاه/مرکز تحقیقاتی

پژوهشگاه دانش های بنیادی

2678

24144

9.02

1

1

1

موسسه پاستور ایران

2064

17589

8.52

2

2

2

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

1292

10994

8.51

4

3

3

جهاد دانشگاهی

1310

8664

6.61

3

4

4

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

18379

139724

7.6

1

1

3

علوم پزشکی شهید بهشتی

7840

48846

6.23

2

2

7

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4244

26548

6.26

4

3

6

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4709

26259

5.58

3

4

10

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3785

24381

6.44

6

5

4

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4155

23758

5.72

5

6

9

دانشگاه علوم پزشکی ایران

3206

13802

4.31

7

7

12

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1698

10676

6.29

8

8

5

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

1296

10239

7.9

10

9

2

علوم پزشکی بقیةالله (عج)

1534

7638

4.98

9

10

11

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

534

4952

9.27

12

11

1

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

718

4252

5.92

11

12

8

 

 

 

 

 ۵۰ دانشگاه و پژوهشگاه ایرانی در جمع موثرترین‌های دنیا

 
 
 
 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به جهاد دانشگاهی واحد هنر می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2020 jdart.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir